แบบทดสอบเรื่องเอกภพ-กาแลกซี

แบบทดสอบเรื่อง เอกภพและกาแลกซี จำนวน 15 ข้อ
วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (รหัส ว23102 ) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง เอกภพและกาแลกซี จำนวน 15 ข้อ
โดย ครูอุทิต พงษ์สวัสดิ์ โรงเรียน วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อใดคือความหมายของ ดาราศาสตร์ (Astronomy)
   ก. วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการกำเนิด และความเป็นมาของโลก
   ข. วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการกำเนิดของระบบสุริยะ และอวกาศ
   ค. วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับดวงดาวต่างๆรวมทั้งโลกที่เราดำรงชีวิตอยู่
   ง. วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างดวงดาวกับชีวิตของมนุษย์

ข้อที่ 2)
มนุษย์ได้สังเกตลักษณะตำแหน่งและการโคจรของดาวบางดวง หรือบางกลุ่ม เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านใดบ้าง
   ก. การคำนวณหาฤกษ์ยาม
   ข. ใช้ในการทำนายฝัน
   ค. ใช้ในการนำทาง หรือบอกทิศทางของการเดินทาง
   ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3)
ปัจจุบันทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับ ในการอธิบายการกำเนิดของเอกภพ คือ ทฤษฎีข้อใด
   ก. สภาวะคงที่
   ข. การขยายตัวของเอกภพ
   ค. การระเบิดครั้งยิ่งใหญ่
   ง. การขยายเวลาของเอกภพ

ข้อที่ 4)
บิกแบง (Big Bang) เป็นทฤษฎีที่อธิบายถึงอะไร
   ก. การระเบิดใหญ่ ทำให้ดวงดาวกลายเป็นฝุ่นละออง
   ข. การระเบิดใหญ่ ทำให้เนบิวลากลายเป็นดาวฤกษ์
   ค. การระเบิดใหญ่ ทำให้ดาวฤกษ์กระจายออกเป็นกาแลกซี
   ง. การระเบิดใหญ่ ทำให้พลังงานเปลี่ยนเป็นเนื้อสาร

ข้อที่ 5)
ขณะเกิดบิกแบง มีเนื้อสารเกิดขึ้นในรูปของอนุภาคพื้นฐาน คือข้อใด
   ก. ควาร์ก , อิเลกตรอน , นิวทริโน , โฟตอน
   ข. ควาร์ก , เนกาตรอน , นิวตรอน , โฟซิตอน
   ค. ควาร์ก , โปรตรอน , นิวทริโน , โฟตอน
   ง. ควาร์ก , โฟซิตรอน , อิเลกตรอน , นิวทริโน

ข้อที่ 6)
ข้อใด คือ ประจักษ์พยาน ที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง 1). การเกิดอะตอม ไฮโดรเจนและฮีเลียม 2). การขยายตัวของเอกภพ 3). การรวมตัวของสารแล้วให้พลังงานออกมา 4).อุณหภูมิพื้นหลังเอกภพเหลือ 2.73 K
   ก. 1 กับ 2
   ข. 1 กับ 4
   ค. 2 กับ 3
   ง. 2 กับ 4

ข้อที่ 7)
คำกล่าวในข้อใดถูกต้องที่สุด
   ก. เอกภพเกิดเมื่อประมาณ 15,000 ล้านปีมาแล้ว
   ข. ทฤษฎีสภาวะคงที่ เป็นทฤษฎีที่ใช้อธิบายเอกภพได้เป็นอย่างดี
   ค. เอกภพประกอบด้วยกาแลกซี จำนวนแสนล้านกาแลกซี
   ง. ข้อ 1. และข้อ 3. ถูกต้อง

ข้อที่ 8)
ในการวัดระยะทางในอวกาศ นักวิทยาศาสตร์ จะวัดในหน่วยใด 1) กิโลเมตร 2) ไมล์ 3) หน่วยดาราศาสตร์ (A.U.) 4) ปีแสง (light-year) ใดถูกต้องที่สุด
   ก. ข้อ 1. และข้อ 2.
   ข. ข้อ 3. และข้อ 4.
   ค. ข้อ 1. , 3 และข้อ 4.
   ง. ข้อ 1. , 2 , 3 และข้อ 4.

ข้อที่ 9)
ระยะทาง 1 ปีแสง คือระยะทางที่แสงเดินทางในอวกาศในเวลา 1 ปี คิดเป็นระยะทางกี่กิโลเมตร
   ก. 95 .5 ล้านกิโลเมตร
   ข. 9.55 ล้านกิโลเมตร
   ค. 9.55 ล้านล้านกิโลเมตร
   ง. 95.5 ล้านล้านกิโลเมตร

ข้อที่ 10)
" กาแลกซี่ " มีความหมายตรงกับข้อใด
   ก. ระบบของกลุ่มดาวต่าง ๆ รวมทั้งโลก ดาวเคราะห์ ดาวฤกษ์ และอุกกาบาต
   ข. กลุ่มเมฆหมอกก้อนกลมมีลักษณะคล้ายจาน
   ค. เป็นกระจุดาวคล้ายดาวแมงป่อง
   ง. เป็นแถบเรือง ๆ สว่างขาวพาดไปบนท้องฟ้า

ข้อที่ 11)
ข้อใดอธิบายความหมายของคำว่า " หลุมดำ " ได้ถูกต้อง
   ก. บริเวณที่มืดสนิท
   ข. บริเวณที่แสงส่องไปไม่ถึง
   ค. บริเวณที่มีแรงโน้มถ่วงมาก
   ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 12)
" Milky Way Galaxy " คือข้อใด
   ก. กาแลกซีที่มีรูปร่างรูปกลม
   ข. กาแลกซีรูปกังหัน
   ค. กาแลกซีรูปกังหันมีคาน
   ง. กาแลกซีไร้รูปร่าง

ข้อที่ 13)
กาแลกซีทางช้างเผือก ในเวลากลางคืนจะมองเห็นเป็นกลุ่มดาวที่มีลักษณะอย่างไร
   ก. เป็นกระจุกดาวคล้ายกระจุกดาวลูกไก่
   ข. เป็นจุดเล็กๆ กระจายเต็มท้องฟ้า
   ค. เป็นกลุ่มควันก้อนกลมมีลักษณะคล้ายจาน
   ง. เป็นแถบเรืองๆ สว่างขาว พาดไปบนท้องฟ้า

ข้อที่ 14)
กาแลกซีในข้อใดที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าบนโลกของเรา
   ก. แอนโดรเมดา
   ข. แมกเจลแลนเล็ก
   ค. แมกเจลแลนใหญ่
   ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 15)
กาแล็กซี แมกเจลแลนใหญ่ และกาแล็กซีแมกเจลแลนเล็ก มีลักษณะรูปร่างเป็นอย่างไร
   ก. เป็นรูปร่างกังหันหรือก้นหอย
   ข. รูปร่างกลมคล้ายผลส้มตรงกลางป่องออก
   ค. มีรูปร่างคล้าย จาน 2 ใบคว่ำประกบกัน
   ง. มีรูปร่างไม่แน่นนอนหรือไร้รูปร่าง


16 ความคิดเห็น:

 1. ครูอุทิตคะ หนู ด.ญ.นิชดา ธรรมหิเวศน์ เลขที่24 ม.3/2ลองทำแบบทดสอบเรื่องเอกภพและกาแลกซี่แล้วตรวจคำตอบ หนูถูก10ข้อ ครูอุทิตว่าหนูอยู่ในเกณฑ์ไหนคะ
  ครูอุทิตตอบกลับด้วยนะคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เก่งมาก ว่าแต่ว่าทำไปกี่รอบแล้วละ

   ลบ
 2. หนู ด.ญ.กัลยรัตน์ ดอนรอกไพร ม.3/6 เลขที่19 ได้ทำแบบทดสอบถูก5ข้อ แบบนี้ไม่ผ่านแน่เลย Tt

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. แม้ผ่านครึ่ง ครูถือว่าไม่ถึงเกณฑ์ ตก ตก ตก แล้วก็ตก

   ลบ
 3. หนู น.ส.ณัฐวดี สุภากาญจน์ เลขที่ 21 ม.3/2 ได้ทำแบบทดสอบ เรื่ิอง เอกภพเเละกาเเลกซี่ เเล้วค่ะ ได้คะเเนน 11 คะเเนนค่ะ พอผ่านเกณฑ์รึป่าวค่ะ ?

  ตอบลบ
 4. ครูอุทิตค่ะ หนู นางสาว ปัณฑิตา สังข์คง เลขที่ 26 ม.3/2 ได้ทำแบบทดสอบ เรื่องเอกภพและกาแลกซี่ แล้วค่ะ ได้คะแนน 15 คะแนนค่ะ น่าจะผ่านเกณฑ์แล้วนะค่ะ คุณครูอุทิต

  ตอบลบ
 5. ผม ด.ช.เมธาสิทธิ์ เต็มศรี เลขที่ 6 ม 3/2 ได้ทำแบบทดสอบ เรื่องเอกภพและกาแลคซี่ แล้วครับ ได้คะแนน 11 คะแนน ครับ น่าจะผ่านเกณฑ์แล้ว นะครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ถือว่าผ่านเกณฑ์ แต่ต้องขยันอ่านหนังสือขึ้นอีก

   ลบ
 6. ผม ด.ช.ธนพัฒน์ กิตติประภานันท์ ม.3/13 เลขที่11 ได้ 11 คะแนนครูคิดว่าผ่านไหม ที่สุดแล้วนะครู แต่ผมยังอ่านเว็บครูยังไม่หมดที ตอนแรกๆก็อ่านพอเรื่องเทคโนโลยีอวกาศนี่ผมดูผ่านๆหรอก แล้วมาทำเนี่ยแล แต่ข้อสอบในเว็บบร็อกครูไม่เห็นจะออกเรื่องเทคโนโลยีอวกาศเลย

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ25 กันยายน 2558 07:03

  คือผมมาลองทำดูได้14 แต่ทำไมข้อ12 ถือตอบกาแลคซี่แบบกังหันล่ะครับ
  12 . Milky Way Galaxy คือข้อใด
  มันต้องตอบว่า กังหันมีคานไม่ใช่หรอครับ หรือเรียกว่า บาร์สไปโรว

  ตอบลบ
 8. ผมเด็กชายธนัตถ์ องค์สุริยานนท์ม.1/9โรงเรียนเทพศิรินทร์
  (กทม.)ลองทําขอสอบดูทําได้13คะเเนนขอคําชี้เเนะว่าเป็นอย่างไรบ้างครับ ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 9. ครูอุทิตคะ หนู ด.ญ.สุธิดา ท้วมดี ม.3/1 หนูอ่านแบบผ่านๆ เลยลองมาทำข้อสอบดู หนูได้10/15

  ตอบลบ
 10. ขอบคุณครูอุทิตมากๆค่ะ สำหรับเเบบทดสอบนี้ หนูทำ ได้11คะเเนนค่ะ หนู ด.ญ.สรารัตน์ สิงหาด ม3/13ค่ะ

  ตอบลบ