วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ห้อง3/3 ส่งการแบ่งเซลแบบMitosisและMeiosis

53 ความคิดเห็น:

 1. คุณครูคับ กระผมมาส่งงานคับ

  เรื่องการแบ่งเซลแบบMitosisและMeiosis

  ผมทำเเล้วคับ

  ตอบลบ
 2. ส่งงานเรื่องการแบ่งเซลแบบMitosisและMeiosis

  ด.ช.วรินทร คูบูรณ์ เลขที่ 14

  อย่าลืมตรวจค๊าบ

  ตอบลบ
 3. คุณครูคับ กระผมมาส่งงานคับ

  เรื่องการแบ่งเซลล์แบบ Mitosis และ Meiosis

  ตอบลบ
 4. คุณครูครับผมเด็กชาย วชิรวิทย์ ศรีเพ็ชร ม.3/3 เลขที่13
  ส่งงานเรื่องการแบ่งเซลล์แบบ Mitosis และ Meiosis
  คุณครูเข้าไปตรวจด้วยครับ

  ตอบลบ
 5. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 6. ครูครับทำเสร็จแล้ว แต่ผมทำแยกบทความนะครับจะได้ไม่มั่ว ตรวจด้วยครับ
  ด.ช.นพวิช ปิเลี่ยน เลขที่8

  ตอบลบ
 7. สวัสดีครับ ผมด.ช.เอกฉัตร ติระพัฒน์ ม.3/3 เลขที่ 18
  ทำเรื่องการแบ่งเซลล์แบบ Mitosis และ Meiosis เสร็จแล้ว
  ชื่อบล็อก aekachatwc.blogspot.com
  ตรวจให้ด้วยครับ

  ตอบลบ
 8. ครูค่ะ ทำการแบ่งเซลล์แบบ Mitosis และ Meiosis เสร็จแล้ว
  เด็กหญิงปาิณิศา ฤทธิภักดี ม.3/3 เลขที่ 35

  ตอบลบ
 9. ด.ญ. นิษาวดี ศรีสาย เลขที่ 32 ม.3/3
  ทำเรื่องการเเบ่งเซลล์เสร็จเเล้วค่ะ ครูตรวจได้เลย

  ตอบลบ
 10. ด.ช.รณกฤต เครือพุทธละอองทำงานเสร็จแล้วครับ

  ตอบลบ
 11. เด็กหญิงธัญชนก ราชแก้ว ชั้น ม.3/3 เลขที่ 28
  ทำบล็อกเรื่องการแบ่งเซลล์ เสร็จแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 12. ด.ญ.ร่มฉัตร ธาระบุญ ม.3/3 เลขที่ 40
  ทำเรื่องการแบ่งเซลล์เสร็จแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 13. ด.ญ.ณัฐวรา ยงเดชาสถิตย์ ม.3/3 เลขที่ 26
  ทำเรื่องการแบ่งเซลล์เสร็จแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 14. ด.ญ.กัณญารัตน์ วุฒิสังข์ ม.3/3 เลขที่ 21
  ส่งงานค้ะคุณครู :)

  ตอบลบ
 15. สวัสดีครับ ผมด.ช.สิรวิชญ์ กิจอุดมอนันต์ ม.3/3 เลขที่ 15
  ทำเรื่องการแบ่งเซลล์แบบ Mitosis และ Meiosis เสร็จแล้ว
  ตรวจให้ด้วยครับ

  ตอบลบ
 16. ไม่ระบุชื่อ31 สิงหาคม 2554 21:08

  เด็กหญิงพัชราภา จิตติรัตนกุล ชั้นม.3/3 เลขที่ 38 ทำเรื่องการแบ่งเซลล์แบบ Mitosis และ Meiosis เสร็จแล้ว
  ตรวจให้ด้วยนะคะ

  ตอบลบ
 17. สวัสดีค่ะครูอุทิตหนูเด็กหญิงจุฑาภรณ์ืิืิิิ ชูชื่อ ม.3/3 เลขที่ 23
  ทำเรื่องการแบ่งเซลล์แบบ Mitosis และ Meiosis เสร็จแล้ว
  ตรวจให้ด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 18. สวัสดีครับอาจารย์
  ผมนายจรณินท์ หนูเล็ก ม.3/3 เลขที่ 2
  ส่งงานเรื่อง การแบ่งเซลล์แบบ Miosis และ Mitosis ครับ
  อาจารย์ตรวจให้ด้วยนะครับ

  ตอบลบ
 19. สวัสดีครับอาจารย์
  ผมชื่อนายกุลพล ทองดอนน้อย ม.3/3 เลขที่ 1
  ส่งงานเรื่อง การแบ่งเซลล์แบบ Miosis และ Mitosis ครับ
  อาจารย์ตรวจให้ด้วยนะครับ

  ตอบลบ
 20. ด.ญ.ชฎาธร ชุมทอง ทำงานเสร็จแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 21. สวัสดีค่ะครูอุทิตหนูเด็กหญิง เปรมฤทัย ไชยชนะ ม.3/3 เลขที่ 52 หนู่ได้
  ทำเรื่องการแบ่งเซลล์แบบ Mitosis และ Meiosis เสร็จแล้ว
  ตรวจให้ด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 22. ไม่ระบุชื่อ1 กันยายน 2554 04:47

  เด็กหญิง รินจิต ถาวรรัตน์ ชั้น ม.3/3 เลขที่ 53 ทำเรื่องการแบ่งเซลล์แบบ Mitosis และ Meiosis เสร็จแล้ว
  ตรวจให้ด้วยนะคะ

  ตอบลบ
 23. ด.ญ.วชิราภรณ์ สืบโหร เลขที่41 ม.3/3
  ส่งงานเรื่ืองการแบ่งเซลล์ค่ะ
  ตรวจด้วยนะค่ะ

  ตอบลบ
 24. หนู เด็กหญิง สุรัสวดี อุดม เลขที่ 48 ทำงานเรื่่องการแบ่งเซลล์
  แบบMitosisและMeiosis แล้วค่ะ ครูเข้าไปแล้วจะขึ้นหลาอยู่เลย

  ตรวจด้วยนะคะ

  ตอบลบ
 25. ครูค่ะส่งงานค่ะ
  เรื่องการแบ่งเซลล์
  ด.ญ.อาภรณ์ ขวัญสมคิด เลขที่ 51 ม.3/3
  ตรวจด้วยนะค่ะ

  ตอบลบ
 26. ไม่ระบุชื่อ2 กันยายน 2554 06:47

  สวัสดีครับ คุนครูอุทิต ;D
  ผมเด็กชาย ปวีร์ ศิลปศาสตร์ เลขที่ 9 ม. 3/3
  ได้ทำงานเรื่องการแบ่งเซลล์แบบ Mitosis และ Meiosis เสร็จแล้วครับ
  เชิญคุณครูเข้าไปตรวจได้เลยครับ

  ตอบลบ
 27. ครูอุทิตสวัสดีค่ะ
  หนูด.ญ. บุรัสกร ณ นคร
  ส่งงานค่ะ เรื่องการแบ่งเซลล์คะ
  ตรวจได้เลยนะค่ะ

  ขอบคุณ ค่ะ

  ตอบลบ
 28. สวัสดีค่ะ ครูอุทิต....
  ด.ญ.ศุภกานต์ แก้วรัชพันธ์
  เลขที่ 45 ม.3/3
  ส่งงานเรื่อง การแบ่งเซลล์


  ขอบบคุนค้ะ จิบิ ๆ

  ตอบลบ
 29. สวัสดีค่ะ.....ครูอุทิต
  หนูเด็กหญิง ศุภรดา คชไกร
  เลขที่ 46 ม.3/3
  ส่งงานเรื่อการแบ่งเซลล์

  ตรวจด้วยน่าข้ะ.....

  * ขอบคุนค้ะ !

  ตอบลบ
 30. สวัสดีค้ะ .. ครูอุทิต
  เด็กหญิง จิรวรรรณ มีทิพย์
  เลขที่ 22 ม.3/3
  ส่งงานเรื่องการแบ่งเซลล์
  ตรวจด้วยน่าข้ะ

  ขอบคุนค้ะ ๆ

  ตอบลบ
 31. ส่งงาน เรื่อง การแบ่งเซล
  ด.ช.ชานน เกื้อนุ้ย
  ชั้น ม.3/3 เลขที่ 5

  ตอบลบ
 32. สวัสดีครับ อาจารย์ ผมทำงานมาส่งแล้วครับ ช่วยตรวจ
  แล้วลงความคิดเห็นด้วย
  ด.ช.ชัยณัฏฐ์ อินทร์โอสถ เลขที่4

  ตอบลบ
 33. สวัสดีค่ะหนู เด็กหญิง พลชาแก้วกุล
  ส่งงานเรื่องการแบ่งเชลล์
  ชื่อบล็อก ponlachawc.blogspot.com
  ตรวจให้ด้วยนะค๊ะ

  ตอบลบ
 34. สวัสดีค่ะหนู เด็กหญิง ธิดานันท์ พูนม่น เลขที่30
  ส่งงานเรื่องการแบ่งเชลล์

  ตอบลบ
 35. ส่งงานนค่าบบบ!!!!
  เด็กหญิงสุนิษา สมเชื้อ เลขที่47 ม.3/3
  เรื่องการแบ่งเซลล์แบบ Mitosis และ Meiosis
  ตรวจด้วยนะค่ะครูค่าาาาููู^^

  ตอบลบ
 36. สวัสดีค้ะ .. ครูอุทิต
  เด็กหญิง ชนกนันท์ สุวรรณมณี
  เลขที่ 25 ม.3/3
  ส่งงานเรื่องการแบ่งเซลล์
  ตรวจด้วยน่าข้ะ

  ขอบคุนค้ะ ๆ

  ตอบลบ
 37. ส่งงานเรื่องการแบ่งเซลแบบMitosisและMeiosis

  ด.ช.จิรภัทร ภู่เพชร เลขที่ 3

  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ตอบลบ
 38. ส่งงานแร้วน่ะค่ะ
  เด็กหญิงนภัสกร สุบหลี เลขที่31
  ตรวจด้วยน่ะค่ะะ

  ตอบลบ
 39. สวัสดีครับ ครูอุทิต

  ผมเด็กชาย ณัฏฐ์ภัค เจริญยิ่ง ม. 3/3 เลขที่ 6


  ทำงานเรื่อง MitosisและMeiosis เสร็จแล้วครับ

  ตอบลบ
 40. สวัวดีครับ อาจาร์ยอุทิศ
  ผมชื่อ ด.ช.อุกฤษฎ์ คงเชื้อ เลขที่ 17 ม.3/3
  ส่งงานแล้วน่ะคับบ

  ตอบลบ
 41. ด.ญ.วชิราภรณ์ สังข์กูล เลขที่ 42 ม.3/3
  ส่งงานเรื่องการแบ่งเซลล์ค่ะ

  ตอบลบ
 42. เด็กหญิงกมลพรรณ นกแก้ว

  เลขที่ 20 ม.3/3

  ตอบลบ
 43. ด.ญ.ธันย์ชนก ลุ้งกี่ เลขที่ 29 ม.3/3
  ส่งงานค่ะ

  ตอบลบ
 44. ส่งงานนค่าบบบ!!!!
  เด็กหญิงอภิชญา บินละหีม เลขที่50 ม.3/3
  เรื่องการแบ่งเซลล์
  ตรวจด้วยนะค่ะครูค่าาบบบบู^^

  ตอบลบ
 45. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 46. ส่งงานค้ะ ๆ :)
  ด.ญ.ธนวรรณ สิงห์ทอง เลขทิ่ 27

  ตอบลบ
 47. อาจารย์ผมมาส่งบล๊อก

  ผมทำเสดนานล่ะมาดูอีกทีไม่ได้มาเม้นส่งทีขอส่งเรยนาอาจารย์

  พึ่งแก้เสดมะกี้เองมันมองไม่เหนตัวอักษร = ="

  ตอบลบ
 48. ส่งงานค่ะ !!
  ด.ญ.อนัญญา ชัยมนตรี ม 3/3 เลขที่ 49
  ส่งงานแล้วนะค่ะ

  ตอบลบ
 49. สวัสดีค่ะ.....ครูอุทิต
  หนูเด็กหญิง พิมผกาญจน์ พิมพ์ทอง เลขที่ 39ม.3/3
  ส่งงานเรื่อการแบ่งเซลล์

  ตรวจด้วยน่าข้ะ.....

  * ขอบคุนค้ะ !

  ตอบลบ
 50. อาจารย์ขาาาาหนูเด็กหญิงศิณี เลขที่44

  ส่งงานเรื่องการแบ่งเซลล์ค่ะ

  ตอบลบ
 51. สวัสดีค่ะ.....ครูอุทิต
  หนูนางกนกพร เหมรัตน์ เลขที่ 19 ค่ะ
  ส่งงานเรื่อการแบ่งเซลล์

  ตรวจด้วยน่าค้ะ.....

  ขอบคุนค้ะ !

  ตอบลบ
 52. ด.ญ.ปภาวี จารุวรรณโน ม.3/3 เลขที่ 34 ค้ะ

  ส่งงานเรื่องการแบ่งเซลล์

  ตอบลบ
 53. ด.ญ.พัชราภา ถาวรกิจ ม.3/3 เลขที่ 37 ค้ะ

  ส่งงานเรื่องการแบ่งเซลล์
  ขอโทษที่ส่งช้า
  พยายามส่งหลายครั้งแล้วแต่ส่งไม่ได้
  ช่วยตรวจด้วยน่ะค่ะ

  ตอบลบ