วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555

นักเรียนห้อง 3/5 ส่งงานเรื่อง สมบัติของดาวเคราะห์

95 ความคิดเห็น:

 1. คุณครู ขะหรา หนูส่งงานแล้วนั่น หนูชื่อ มาซาเอ๋ะ

  ตอบลบ
 2. อาจารย์ ผมเด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ มณีโชติ เลขที่ 15 ม.3/5 ขอส่งงานครับ
  https//:saksitmanee.blogspots.com

  ตอบลบ
 3. หวัดดีครับ จารย์<3<3 ผม นาย ณัฐพล แสงจันทร์ ชั้น ม.3/5 เลขที่ 10 มาส่งงาน ดาวเนปจูน:)
  https//:tonoakmusician.blogspot.com

  ตอบลบ
 4. ครูส่งใหม่คับ เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ มณีโชติ ม.3/5 เลขที่ 15
  http//:saksitmanee.blogspots.com

  ตอบลบ
 5. ครูค่ะ ส่งงานค่ะ เด็กหญิง พิชญานิน จันทร์สมบูรณ์ ม.3/5 เลขที่ 31
  http://phichayanin.blogspot.com

  ตอบลบ
 6. ครูส่งใหม่คับ เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ มณีโชติ ม.3/5 เลขที่ 15
  http://saksitmanee.blogspot.com/

  ตอบลบ
 7. ครูผมส่งงานแล้วนะ เด็กชาย พงค์ธร ชุมแก้ว เลขที่13
  http://pongtron13.blogspot.com/

  ตอบลบ
 8. ครูค่ะ มาส่งงานค่ะ หนู ชื่อ เด็กหญิง พุธพรรณ สุบินรัส ม.3/5 เลขที่ 34

  http://putpun.blogspot.com/

  ตอบลบ
 9. ครูค่ะหนูมาส่งงานค่ะ หนู ชื่อ น.ส.กรกนก โกศิลญวงศ์ ชั้น ม.3/5 เลขที่19
  http://kornkanok2540.blogspot.com/

  ตอบลบ
 10. ครูขาา หนูมาส่งงานใหม่ค่ะ ชื่อ เด็กหญิง พุธพรรณ สุบินรัส ม.3/5 เลขที่ 34
  http://putpun.blogspot.com/

  ตอบลบ
 11. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 12. "ครูค่า หนูมาส่งงานค่า. ชื่อ น.ส.วันวิสาข์ พันธ์ผล ม.3/5 เลขที่ 38 >>"เรื่อง ดาวอังคาร"<<
  http://wanwisar090.blogspot.com/

  ตอบลบ
 13. สวัสดีค่ะ ครูค่ะ หนูมาส่งงานเรื่องดาวเนปจูน โดยเด็กหญิง ชมพูนุช รัตนะ เลขที่ 21 ชั้นม.3/5

  ตอบลบ
 14. ครูค่ะหนูขอส่งใหม่นะค่ะ เรื่องดาวเนปจูน โดย เด็กหญิง ชมพูนุช รัตนะ เลขที่21 ชั้นม.3/5
  http://chomphunutrut.blogspot.com/

  ตอบลบ
 15. คุณครูข๊า !! หนูมาส่งงานข๊า คุณครู ช่วยให้คะแนนหนูหน่อยนะข๊า เยอะๆเลย 55 5 เรื่อง ดาวเคราะห์แคระ เด็กหญิง ญาณธิชา สำราญเจริญสุข เลขที่ 22 ชั้น ม.3/5 นะข๊า ครู http://yanticha12.blogspot.com/

  ตอบลบ
 16. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 17. เด็กหญิง อภิญญา สลีสองสม ม.3/5 เลขที่ 42 มาส่งงานค่ะเรื่อง ดาวยูเรนัส
  http://apinyanick.blogspot.com/

  ตอบลบ
 18. ครูค่ะะหนูมาส่งงาน เรื่องดาวอังคารค่ะ ชื่อ นางสาว ปัทมวรรณ สิงหนู เลขทีี่29
  http://pattamawannn.blogspot.com/

  ตอบลบ
 19. "ครูค่ะค่าหนูมาส่งงานค่ะ ชื่อ นางสาว นันทกร จันทรัตน์ เลขที่ 28 ม.3/5http://nunthakorn.blogspot.com/

  ตอบลบ
 20. :ครูค่าหนูมาส่งงาน หนูชื่อ นางสาว ณัฐชยา เพชรฤทธิ์ ม3/5 เลขที่ 44 http://nutchayaaom.blogspot.com/

  ตอบลบ
 21. ครูค่ะหนู เด็กหญิงดนุลดา อุปมนต์ เลขที่ 25 ชั้น ม.3/5 มาส่งงาน เรื่อง ดาวยูเรนัสค่ะ
  http://danuladatp.blogspot.com

  ตอบลบ
 22. >> จารย์ ... ผม ด.ช.อิทธิพัทธ์ คำสุข เลขที่ 7 ม.3/5 << ส่งงานค่าบ :))
  http://ittipatkh.blogspot.com/

  ตอบลบ
 23. อาจารย์ ส่งงานคับ เด็กชาย จิรภัทร กาฬมณี ม.3/5 เลขที่ 1 เรื่อง ดวงอาทิตย์ >> ^^ <<
  http://tenzalove14.blogspot.com/

  ตอบลบ
 24. ส่งงานครับ เด็กชาย ฉัตรดนัย วิสิทธิ์ไพบูลย์ ม.3/5 เลขที่ 2 เรื่องดาวพุธ
  http://chatdanaivisi.blogspot.com/

  ตอบลบ
 25. คุณครูขา หนู สุชาวดี นาเเก้ว ม.3/5 เลขที่ 41
  ส่งงานค่ะ :)

  ตอบลบ
 26. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 27. ส่งงานค้าบ นายธนภัทร อำพะมะ ชั้น 3/5 เลขที่ 11 :) เรื่อง ดาวเคราะห์เเคระ
  http://tanapat1997.blogspot.com/

  ตอบลบ
 28. http://piyatidapo.blogspot.com/ สวัสดีหนูเด็กหญิง ปิยะธิดา แก้วแดง ชั้น ม.3/5 เลขที่30
  เรื่องโลก

  ตอบลบ
 29. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 30. ส่งงานครับ ครู ! นายธีรุยทธ ไชยฉิม ชั้น ม.3/5 เลขที่ 12 เรื่อง ดวงอาทิตย์ http://teerayutkap.blogspot.com/

  ตอบลบ
 31. ครูค่ะ เด็กหญิง นฤชล เอียดรักษ์ ม.3/5 เลขที่ 27 ส่งงานเรื่อง ดาวพฤหัสค่ะ http://naruchon123.blogspot.com/

  ตอบลบ
 32. ครูขา !! เด็กหญิงพิมพ์ศร สุวรรณ ชั้น ม.3/5 เลขที่ 33 ส่งงานเรื่อง ดวงอาทิตย์ค่ะ
  http://pimsonsu.blogspot.com/

  ตอบลบ
 33. ครูคัปส่งงาน นายอภิสิทธิ์ ปลอดเทพ ม.3/5 เลขที่ 8 เรื่อง ดาวเสาร์
  http://www.apisitplo.blogspot.com/

  ตอบลบ
 34. หนูมาส่งงานค่ะ ชื่อ นางสาว ณัฎฐณิชา มิ่งแก้ว เลขที่ 23 ชั้น ม.3/5 เรื่อง ดาวเคราะห์แคระค่ะ
  http://natthanichanew.blogspot.com/b/post-preview?token=YvtY_TsBAAA.CUP_PHosvXWjAmF4WIY-Wg.UBlmSga0WRHr-HIjgAr3fw&postId=419340746698746897&type=POST

  ตอบลบ
 35. http://tippayamas.blogspot.com/p/saturn-2-6-119871-9-9.html

  เด็กหญิงทิพยมาศ รักช้าง เลขที่26 ม.3/5
  ส่งงาน เรื่อง ดาวเสาร์ ค่ะ :D

  ตอบลบ
 36. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 37. นางสาว วริษฐา ตะนุสะ เลขที่ 37 ชั้น ม.3/5
  ส่งงาน เรื่อง โลก ค่ะ
  http://warittata.blogspot.com/

  ตอบลบ
 38. ส่งงานครับ นาย ธนภัทร แสงสุวรรณ ม.3/5 เลขที่5
  http://tanapatsa.blogspot.com/

  ตอบลบ
 39. ส่งงานครับ นายธนภัทร แสงสุวรรณ ม.3/5 เลขที่ 5 เรื่องดาวอังคาร
  http://tanapatsa.blogspot.com/

  ตอบลบ
 40. ส่งงานคับ เด็กชาย พัทธพล พานิช ม.3/5 เลขที่ 45
  ส่งงานคับ เรื่อง ดาวพลูโต http://puttapo.blogspot.com/

  ตอบลบ
 41. ส่งงานคับ เด็กชาย อภิชาติ กาฬจันโท ม.3/5 เลขที่ 17
  เรื่อง ดาวเคราะห์น้อย http://apichatkara.blogspot.com/

  ตอบลบ
 42. ส่งงานครับ เด็กชาย พงศกร พูลแก้ว เลขที่ 6 ชั้น ม.3/5 เรื่องดาวเคราะน้อย http://pongsakron82.blogspot.com/

  ตอบลบ
 43. ส่งใหม่ครับ ครูอุทิต นาย ณัฐพล แสงจันทร์ เลขที่ 10 ชั้น ม.3/5 เรื่องดาวเนปจูน http://tonoakmusician.blogspot.com/p/blog-page.html

  ตอบลบ
 44. ส่งงานใหม่ ครับ เด็กชาย พงศกร พูลแก้ว เลขที่ 6 ชั้น ม.3/5 เรื่องดาวเคราะน้อย http://pongsakron82.blogspot.com/p/v-behaviorurldefaultvmlo_7.html

  ตอบลบ
 45. ส่งงานคับ คุณครู เด็กชาย ภาคภูมิ ธรรมประพัทธ์ ม.3/5 เลขที่ 14

  http://parkpoumlpbs.blogspot.com

  ตอบลบ
 46. ส่งงานค่าบบ ด.ช.สฤษฏ์ชัย สุวรรณเมฆ ม.3/5 เลขที่ 16
  http://saritchaisuwan.blogspot.com/

  ตอบลบ
 47. คุณครูค่ะ หนูชื่อ ด.ญ.พิมพ์ลภัส จำนงค์ เลขที่ 32 ม.3/5
  http://pimlapat32am.blogspot.com/

  ตอบลบ
 48. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 49. คุณครูอุทิต หนูด.ญ.ดวงกมล ประเศรษฐสุต เลขที่ 3 ม.3/5 http://duangkamolzaza.blogspot.com/

  ตอบลบ
 50. คุณครูค่ะหนูชื่อ น.ส.กรกนก โกศิลญวงศ์ เลขที่ 19 ม.3/5 หนูมาส่งใหม่ค่ะ
  http://kornkanok2540.blogspot.com/

  ตอบลบ
 51. มาส่งงานแก้ค่ะ เนื่องจากเนื้อหาหาย ชื่อ นางสาว ณัฎฐณิชา มิ่งแก้ว เลขที่ 23 ชั้น ม.3/5 เรื่อง ดาวเคราะห์แคระค่ะ
  http://nattanicha2155.blogspot.com/

  ตอบลบ
 52. ครูครับผมส่งงานใหม่นะ ชื่อพงค์ธร ชุมแก้ว เลขที่ 13 ม.3/5

  http://pongtron13.blogspot.com/

  ตอบลบ
 53. คุณครูค่ะ เด็กหญิง วิภาสินี ชัยโชติ เลขที่ 40 ม3/5 ส่งแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 54. ส่งใหม่คับ นาย ศักดิ์สิทธิ์ มณีโชติ ม.3/5 เลขที่ 15 เรื่องโลก
  http://saksitmanee.blogspot.com/

  ตอบลบ
 55. ส่งใหม่อาจารย์ นาย จิรภัทร กาฬมณี ม.3/5 เลขที่ 1 เรื่องดวงอาทิตย์
  http://tenzalove14.blogspot.com/

  ตอบลบ
 56. วิชิตา ไชยพรม เลขที่ 39 ม.3/5 ดาวเคราะห์น้อย
  http://mewichita.blogspot.com/

  ตอบลบ
 57. ดนุลดา อุปมนต์ ม.3/5 เลขที่ 25 ดาวยูเรนัส
  http://icezaza123.blogspot.com

  ตอบลบ
 58. ส่งใหม่ครับ ครูอุทิต นาย ณัฐพล แสงจันทร์ เลขที่ 10 ชั้น ม.3/5 เรื่องดาวเนปจูน http://tonoakmusician.blogspot.com/p/blog-page.html

  ตอบลบ
 59. ครู อุทิต ครับ ส่งใหม่ครับ นาย อภิสิทธิ์ ปลอดเทพ ม.3/5 เลขที่ 8 เรื่อง สมบัติของดาวเสาร์
  http://ploapisit.blogspot.com/

  ตอบลบ
 60. ครู ครับส่งงาน ส่งใหม่ครับ เด็กชาย ภาคภูมิ ธรรมประพัทธ์ ม.3/5 เลขที่ 14 เรื่อง ดาว ศุกร์[Venus]

  http://parkpoumlpbs.blogspot.com/p/blog-page.html

  ตอบลบ
 61. ครูค้ะ หนูมาส่งงานใหม่ค้ะ เด็กหญิง พิมพ์ศร สุวรรณ ม.3/5 เลขที่ 33 เรื่องดวงอาทิตย์
  http://pimsonsu.blogspot.com/

  ตอบลบ
 62. ครูอุทิตมาส่งงานใหม่
  หนูด.ญ.ดวงกมล ประเศรษฐสุต เลขที่ 3 ม.3/5 http://duangkamolzaza.blogspot.com/

  ตอบลบ
 63. ทิพยมาศ รักช้าง เลขที่26 3/5
  http://tippayamas.blogspot.com/p/saturn-2-6-119871-9-9.html

  ตอบลบ
 64. ส่งใหม่คับ นาย อภิชาติ กาฬจันโท ม.3/5 เลขที่ 17
  http://apichatkara.blogspot.com/

  ตอบลบ
 65. ส่งใหม่คับ นาย ธนภัทร อำพะมะ ม.3/5 เลขที่ 11
  http://tanapat1997.blogspot.com/

  ตอบลบ
 66. ส่งใหม่คับ นายพัทธพล พานิช ม.3/5 เลขที่ 43
  http://puttapo.blogspot.com/

  ตอบลบ
 67. คนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ยังไม่ส่งงาน Blog ให้ครูเลย ให้รีบส่ง งานBlog จนถึงวันท่ 4 มีนา
  ภัทราพร ,กิตติพิชญ์ ,กมลชนก เผื่อ ,ชนรรค์ ,ณิชารีย์ ,ภวรัญชน์ ,มาวารี ,วิภาสินี ,อรนงค์

  ตอบลบ
 68. คนที่ส่งBlog แล้ว ครูได้รับแล้ว แต่ไม่เนื้องาน เลย ให้นร.รีบส่งใหม่และให้เพื่อนช่วยส่ง ดวงกมล,ธนภัทร,อิทธิพันธ์,อภิสิทธิ์,ณัฐพล,พงศ์ธร,ภาคภูมิ,สฤษฎ์ชัย,กรกนก,ดนุลดา,ทิพยมาศ,ปัทมวรรณ,ปิยะดา,พิชาญานิน,พิมพ์ศร,วิชิดา

  ตอบลบ
 69. ส่งใหม่ครับ ด.ช. ภาคภูมิ ธรรมประพัทธ์ ม.3/5 เลขที่ 14

  http://parkpoumlpbs.blogspot.com/p/blog-page.html


  มีช้อมูลคร้าบ อาจารย์ดูๆดีคร้าบบบบบ

  ตอบลบ
 70. ส่งใหม่ครับ ด.ช. ภาคภูมิ ธรรมประพัทธ์ ม.3/5 เลขที่ 14


  http://parkpoumlpbs.blogspot.com/


  มีข้อมูลคร้าบ อาจารย์ดูดีๆ ! ! !

  ตอบลบ
 71. ส่งใหม่ค่ะ นางสาว กรกนก โกศิลญวงศ์ ม.3/5 เลขที่ 19
  http://kornkanok2540.blogspot.com/

  ตอบลบ
 72. ครูค่ะหนูมาส่งใหม น.ส.กรกนก โกศิลญวงศ์ เลขที่ 19 ม.3/5
  http://kornkanok19kosinyawong.blogspot.com/

  ตอบลบ
 73. งานของ ภาคภูมิ ธรรมประพัทธ์ ม.3/5 เลขที่ 14 และ ของ
  กรกนก โกศิลญวงศ์ ม.3/5 เลขที่ 19 ครูได้รับแล้ว OK ผ่าน

  ตอบลบ
 74. ส่งงานใหม่ที่ส่งไปไม่มีเนื้อหา
  ของ เด็กหญิงพิชญานิน จันทร์สมบูรณ์ เลขที่31 ชั้นม .3/5
  http://phichayanin.blogspot.com

  ตอบลบ
 75. ครูครับส่งงานใหม่ อย่าลืมตรวจนาครู
  เด็กาย พงค์ธร ชุมแก้ว เลขที่ 13 ม3/5
  http://pongtron1234.blogspot.com/

  ตอบลบ
 76. ครูครับส่งงานใหม่
  เด็กาย พงค์ธร ชุมแก้ว เลขที่ 13 ม3/5
  http://ponhtron1234.blogspot.com/

  ตอบลบ
 77. ครูครับส่งงานใหม่ครับ
  นายธนภัทร แสงสุวรรณ ม.3/5 เลขที่ 5
  http://tanapatsa.blogspot.com/

  ตอบลบ
 78. ครูคับ ! ส่งงานใหม่คับ ^^ ด.ช.อิทธิพัทธ์ คำสุข ม.3/5 เลขที่ 7
  http://ittipatkh.blogspot.com/

  ตอบลบ
 79. ส่งงานใหม่คับ ด.ช.สฤษฎ์ชัย สุวรรณเมฆ ม.3/5 เลขที 16
  http://saritchaisuwan.blogspot.com/

  ตอบลบ
 80. ด.ญ.ดวงกมล ประเศรษฐสุต เลขที่ 3 http://duangkamolpra.blogspot.com/2012/11/blog-post.html ส่งงานค่ะครู

  ตอบลบ
 81. ส่งใหม่ครับ นาย อภิสิทธิ์ ปลอดเทพ ม.3/5 เลขที่ 8
  http://apisitplo.blogspot.com/

  ตอบลบ
 82. http://pimsonsu.blogspot.com/p/blog-page_3224.html
  มาส่งงานใหม่ค่ะ ด.ญ.พิมพ์ศร สุวรรณ เลขที่ 33 ม.3/5 ค่ะ

  ตอบลบ
 83. พิชญานิน จันทร์สมบูรณ์ เลขที่31 ครูได้รับงานของเธอแล้ว OK ผ่าน

  ตอบลบ
 84. พงค์ธร ชุมแก้ว เลขที่ 13,ธนภัทร แสงสุวรรณ เลขที่ 5 ,อิทธิพัทธ์ คำสุขเลขที่ 7,สฤษฎ์ชัย สุวรรณเมฆ เลขที 16,ดวงกมล ประเศรษฐสุต เลขที่ 3,อภิสิทธิ์ ปลอดเทพ เลขที่ 8,พิมพ์ศร สุวรรณ เลขที่ 33
  ครูได้รับ Blog ของพวกเธอแล้ว แต่ก็ยังไม่มีงานของครู อีกนั่นแหละ ลองโทรไปถาม เจ้าภาคภูมิ ดูซิ เขาลองส่งหลายรอบแล้ว จนสามารถส่งงานให้ครูจนสำเร็จ

  ตอบลบ
 85. ครุครับส่งอีกรอบ
  เด็กชาย พงค์ธร ชุมแก้ว เลขที่13 ม.3/5
  http://pongtrontron.blogspot.com/

  ตอบลบ
 86. คุณครูค้ะ ส่งงานค้ะ
  ด.ญ. มาวารี ไชยบุญแก้ว ม.3/5 เลขที่36

  ตอบลบ
 87. พงค์ธร ชุมแก้ว เลขที่13
  ครูได้รับงานของเธอแล้ว OK ผ่าน

  ตอบลบ
 88. มาวารี ไชยบุญแก้ว ม.3/5 ครูได้รับ Blog ของเธอแล้ว แต่ก็ยังไม่มีงานของครู อีกนั่นแหละ ลองโทรไปถาม เจ้า พงศ์ธร ชุมแก้ว ดูซิ เขาลองส่งหลายรอบแล้ว จนสามารถส่งงานให้ครูจนสำเร็จ

  ตอบลบ
 89. ครูค้ะ หนูมาส่งงานใหม่ๆๆๆ ตรวจด้วยน่ะครูค้ะ เด็กหญิงพิมพ์ศร สุวรรณ ม.3/5 เลขที่ 33
  http://pimsonsu.blogspot.com/

  ตอบลบ
 90. ส่ง ใหม่ ครับ นาย อภิสิทธิ์ ปลอดเทพ ม.3/5 เลขที่ 8
  http://apisitplo.blogspot.com/

  ตอบลบ
 91. พิมพ์ศร สุวรรณ เลขที่ 33 ยังไม่มีงานของครู อีกนั่นแหละ ลองโทรไปถาม นายอภิสิทธิ์ ปลอดเทพ ดูซิ เขาลองส่งหลายรอบแล้ว จนสามารถส่งงานให้ครูจนสำเร็จ

  ตอบลบ
 92. อภิสิทธิ์ ปลอดเทพ เลขที่ 8 ครูได้รับงานของเธอแล้ว OK ผ่าน

  ตอบลบ
 93. ^^ ส่งใหม่ค้าบ พิมพ์ศร สุวรรณ ม.3/5 เลขที่ 33
  http://pimsonsu.blogspot.com/

  ตอบลบ
 94. ดวงกมล ประเศรษฐสุต เลขที่3
  http://duangkamolpra.blogspot.com/

  ตอบลบ
 95. ส่งงานค่ะ ภัทราพร เพชรจันทร์ เลขที่4
  http://pattarapornnam.blogspot.com/

  ตอบลบ